نمايشگاه بين المللی کتاب

سلام:

به لطف خدا شانزدهمين جلد از تاليفاتم و ششمين جلد از

 سری مجموعه داستانهای تخريبچی دوران تحت عنوان

قصه بی انتها منتشر شد.

 

پذيرای حضورتان در سالن ۲۷ غرفه۱/۷ نمايشگاه بين المللی کتاب ، هستم .

/ 100 نظر / 25 بازدید