ساده مگذر...ای کاش گوش شنوایی بود! (7)

ساده مگذر!

و اما ساده مگذر...

نام نوفل لوشاتو به واسطه حضور حضرت امام خمینی(ره) در آن منطقه از کشور فرانسه، حرمت یافته است.

کندن تابلوی خیابان نوفل لوشاتو در خوش بینانه ترین حالت ممکن، نشان از ناآگاهی عناصرخود سر می باشد...

براستی اگر سفارت فرانسه نیز تعطیل می­شد، سود حاصل از توریست هایی که بنا به هردلیل مجبور بودن برای اخذ ویزا وغیره به کشورهای همسایه سفر کنند، به جیب کی می رفت؟!

سوال دیگر:

چه فرقی بین این عناصر خود رأی که به اموال عمومی آسیب می زنند با دیگران می باشد؟!

آسیب به اموال بیت­المال چه سطل آشغال باشد و چه تابلو و... چه فرقی می کند؟!

ای کاش گوش شنوایی بود...

/ 1 نظر / 123 بازدید
مهدی

[گل]سلام استاد عزیز تمام مصیبتهای دنیای امروز از همین تندروی هاست. منافع بعضی ها در جنگ و دشمنی همیشگی است. سرزنده و سلامت باشید یاعلی مددی