ساده مگذر...ای کاش گوش شنوایی بود! (3)

ایران و قدرت‌های غربی در حال مذاکره برای دستیابی به راه حلی درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز کشورمان هستند. روز گذشته کسپرسکی فاش کرده که در خلال مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های غربی ویروس کامپیوتری پیشرفته‌ای به نام Duqu 2.0 که رژیم صهیونیستی آن را توسعه داده در سه هتلی که مذاکرات چند سال اخیر در آنها برگزار شده نفوذ کرده و اقدام به جاسوسی کرده است. 

و اما ساده مگذر...

قدم زدن وزرای خارجه ایران و امریکا قطعاً ترفندی برای بیان دیدگاه ها بدون ترس از شنود سرویس های جاسوسی بوده است.

 انتشار عکس ها و هیاهوی رسانه ها پاسخ سرویس موساد بود برای جلوگیری از تداخل درکسب اطلاعات!

وظیفه موساد در کسب اطلاعات به هر روش ممکن بر کسی پوشیده نیست. ولی حنجره های داخلی که در راستای اهداف موساد عمل می کنند جای تعجب و سوال دارد!!!

ای کاش گوش شنوایی پیدا می شد.....

/ 0 نظر / 66 بازدید