ساده مگذر...ای کاش گوش شنوایی بود! (5)

ماجرای روضه حضرت زهرا(س) که منشا آن سفارت انگلیس بود!

وزیر سابق اطلاعات با تاکید بر اینکه دشمنان هیچگاه از تفرقه افکنی دست برنمی دارند، گفت: چند سال قبل عده ای متوجه می شوند در یکی ازشهرهایی که هم اهل سنت و هم شیعیان هستند، شخصی بلندگو را از سمت مسجد شیعیان به سمت مسجد اهل سنت گذاشته و هر روز هم روضه حضرت زهرا را می خواند. روضه ای هم می خواند که خلفاء را مورد تعرض قرار می داد. این سوال بالاخره برای کسی پیش آمد و رفت پیش روضه خوان. روضه خوان گفت شخصی در بازار هست که نذر این روضه را دارد و به من پول می دهد که هر روز بخوانم. او به سراغ آن شخص بازاری رفت و پرسید این نذر چیست؟ او هم اعلام بی اطلاعی کرد و بعد از چند واسطه به سفارت انگلیس رسید...

لینک خبر:

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/663106  

اسفند ماه 1393

و اما ساده مگذر...

چه حرف های با ارزشی که از حنجره افراد غافل به اصلاح ارزشی زده می شود که در خواستگاه  جریانات برانداز هستند.

ای کاش گوش شنوایی پیدا می شد....

/ 0 نظر / 85 بازدید