شيرين ترين تقلب !

سید می گوید : او از نسل متقلب هاست ! زیرا در سال 60 ، زمانی که

 

تنها 12 سال بیشترنداشت ، برای آنکه دل عاشقش را آرام کند ، مجبور

شد دندانه ای نا قابل به زیر هشت تاریخ تولد شناسنامه اش اضافه کند

 

تا 8 به 5 تغییر شکل دهد و جواز حضور درمیعاد گاه عشاق برایش

 

صادر شود ! 

او این تقلب را شیرین ترین تقلب زندگی اش می داند ، و با شیطنتی

 

خاص می گوید :

هر چند که توبه نمودم ، ولی اگر باز هم از اینگونه تقلبها باشد قطعاً

 

توبه خواهم شکست !

از بســکه شـــــکـســــــتــــــم و بــــسـتم توبه

فـــــــــریـــــاد هـمی کـنـد ز دســــــتـم توبه

دیــــروز به تــــــــوبــه ای شکستم ساغر

امــــروز به ســـاغــــری شـــکستم توبه

جــز وصل تو دل به هرچه بســتم توبه

بــی یــاد تــو هر جـــا که نشستم توبه

در حسرت تو توبه شکستم صد بار

زین توبه که صد بار شکستم توبه

شعر از ابو سعید ابوالخیر

 

/ 395 نظر / 74 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sevan

salam mehkastam bgam ridy ba veblogt mamant khobeh? hanoz nafas myksheh