گلايه از خويشتن
نویسنده : ابوالفضل درخشنده - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
 

بالاخره بهترين هاي كتاب هاي منتشره سال 83 در عرصه ادبيات دفاع مقدس، توسط بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس انتخاب و معرفي گرديد. ليكن متأسفانه در بخش هاي مختلف منجمله ادبيات داستاني هيچيك از آثار منتشره شايسته انتخاب در رده هاي اول تا سوم قرار نگرفت!

در اين مجال بدون توجه به سؤالات متداول مطروحه كه همه ساله پس از برگزاري اين همايش در اذهان اهل قلم خطور مي كند، نگارنده تنها به دو نكته اساسي بصورت گذرا اشاره اي خواهم داشت:

 

الف) طبق اظهارات مسئولين بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، در سال 83 در حدود 325 يا 350 عنوان كتاب در عرصه ادبيات دفاع مقدس نگارش و چاپ گرديده است، كه از اين تعداد 171 عنوان سهم بخش دولتي و 154 عنوان مربوط به بخش خصوصي ميباشد. با نگرش بر همين آمار، تعداد كتب منتشره در اين عرصه، نسبت به آمار نشر سال 82 افت كمٌي را نشان مي دهد. و اگر عدم انتخاب كتاب برتر در بخش هاي مختلف منجمله ادبيات داستاني را هم در نظر بگيريم، امسال متأسفانه علاوه بر افت كمٌي، شاهد افت كيفي آثار مربوطه نيز مي باشيم!

تنها مسئول اين افت كمٌي و كيفي، بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس ميباشد. زيرا اين بنياد با در اختيار داشتن رديف بودجه مشخص و تعريف شده، مسئوليت اين امر را بر عهده دارد.

بايد باور كنيم كه عرصه ادبيات دفاع مقدس به مانند ميدان ميني است كه با تهديدهاي مختلف، اهالي قلم اين وادي را با خطر مواجه مي سازد. زيرا كساني كه در اين عرصه قلم مي زنند به خوبي واقفند تنها بايد به رضاي معشوق اميد داشته باشند كه همان اداي تكليف است، زيرا نوشتن از عشق حقيقي و جانبازي مردان خدا در جبهه هاي جنگ تحميلي، در اين وانفساي عشقهاي دروغي و پر فريب، هيچگونه سود مادي اي برايشان در بر ندارد. و مراكز مافيايي توزيع و پخش نيز در اين رابطه بصورت سازماندهي شده، از توزيع اينگونه آثار خودداري مي كنند!

اگر بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس كه در اين ميدان مين، حكم تخريبچي( خنثي كننده مين) را دارد، نتواند به شايستگي از اهالي قلم حمايت كند و راه را برايشان هموار سازد ؛ درست به مانند همان تخريبچي بازي گوش در ميدان حقيقي مين است كه يكي در ميان مين ها را خنثي مي كند، و هر كه پا در اين ميدان بگذارد احتمال رفتن روي يكي از اين مين هاي خنثي نشده برايش متصوٌر است!

متأسفانه در عرصه ميدان مين ادبيات دفاع مقدس از اين مين هاي خنثي نشده به كررات مشاهده مي كنيم كه خيلي ها را وادار به شكستن قلم نموده و برخي از افراد سست اعتقاد را به فروختن قلم! ذكر نمونه لازم نيست كه خود شاهد نويسندگاني بوده ايد كه پس از نوشتن چندين كتاب در حوزه ادبيات دفاع مقدس، به نوشتن آثار سخيفِ عشق هاي مجازي رو آورده اند …

بگذريم از بسياري كه غيرت زمان جنگ را هنوز از آنان به يغما نبرده اند و زجر شكستن قلم را به ننگ فروختن آن ترجيح داده اند.

به راستي چرا خيلي از نويسنده هاي اين عرصه، توفيق نگارش دومين كتاب خود را نيافتند؟!

آيا بغير از اين است كه مسئولين و متوليان فرهنگ ادبيات دفاع مقدس، به وظيفه ذاتي خود عمل نكرده اند!

چه عاملي باعث گرديده تا از حجم چند صد هزاري عناوين مختلف كتب چاپ شده در طول سال، تنها كمتر از چهار صد عنوان در حوزه ادبيات دفاع مقدس به چاپ يرسد؟!

 

ب) يكي ديگر از ضعف هاي موجود در عرصه ادبيات دفاع مقدس، ارتباط برقرار كردن با نسل جوان كنوني است. كه متأسفانه بدون توجه به اهميت اين امر، متوليان تمام سعي خود را به نگارش و چاپ خاطرات مبذول داشته اند و از حوزه ادبيات داستاني و جاذبه هاي آن براي ارتباط بر قرار كردن با نسل جوان كنوني غافل شده اند!

عرصه ادبيات دفاع مقدس قابليت هاي زيادي دارد كه مي توان با واقع نگري و دخيل كردن جاذبه هاي داستاني، همان خاطرات را به گونه اي به چاپ رساند كه مورد اقبال نسل جوان نيز قرار گيرد.

جاي تأسف دارد از حدود 325 عنوان كتاب چاپ شده در اين حوزه، تنها چهل عنوان در بخش ادبيات داستاني به نگارش در آمده است. آن هم مطمئن باشيد كه بنياد هيچ نقشي در چاپ اين تعداد قليل نيز نداشته است.

كلام را كوتاه كنم و برگردم به سؤال هاي بي جوابم كه آيا فلسفه وجودي بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس تنها برگزاري همايش بهترين هاي كتاب سال دفاع مقدس ميباشد؟!

براستي تا كنون اين بنياد براي حفظ معدود نويسندگان عرصه ادبيات دفاع مقدس، چه اقداماتي را انجام داده است؟!

آيا براي ارتقاء سطح كيفي نويسندگان اين عرصه، اصلاً اقدامي صورت گرفته است؟!

براي پرورش استعداد ها و معرفي سبك و سوژه هاي جديد در اين عرصه آيا اقدامي بعمل آمده است؟! و يا تنها به خاطره نويسي همچنان دل خوش هستيد!

براي پخش و توزيع همين اندك كتب منتشره، آيا اقدام اصولي صورت گرفته است؟!

خود شما واقفيد كه وضعيت مافياي پخش كتاب در كشور ما چگونه است. پس نگوييد با تنها فروشگاه كتابتان توانسته ايد اين انحصار را بشكنيد كه سؤال حقير اين نيست، بلكه توزيع در سطح كشور مورد نظر است، و در دسترس قرار دادن اينگونه آثار در ديد مخاطب.در ثاني در همان فروشگاهتان آيا آثار همه نويسندگان ادبيات دفاع مقدس را گرد آورده ايد؟ و يا آنجا هم مختص از ما بهتران شده است!

براي نگارنده باعث تأسف است كه در مقابل تيراژ ميليوني ساير كتب منتشره در حوزه هاي ديگر ، به حدود 325 عنوان كتاب منتشره در عرصه دفاع مقدس، اينگونه برخي از آقايان با افتخار بيلان كاري ارائه مي دهند! در حالي كه متوٌلي چاپ اكثريت اين كتابها نيز آنها نبوده اند!

بگذريم از اين موضوع كه در سال گذشته نيز سؤالاتي را از عملكرد بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس مطرح كردم، ولي در سال پاسخگويي، پاسخي داده نشد!

بياييد باور كينم عرصه دفاع مقدس، عرصه خود خواهي ها. منفعت طلبي هاي فردي و جناحي نيست.

بياييد باور كنيم عرصه ادبيات دفاع مقدس جايگاه هر ورشكسته قلم فروشي نيست.

بياييد باور كنيم عرصه ادبيات دفاع مقدس جبهه است و قلمش تنها سلاح موجود.

شما كه در اين جبهه فرهنگي تا كنون تنها غنيمت خوار بوده ايد، آيا نمي خواهيد كاري كنيد كه حداقل حقوق هاي دريافتي خود را حلال كنيد!

( اي كاش لا اقل مقدمه كتاب قرارمون ساعت عشق را كه در سال 83 منتشر گرديد و به فرهنگ شهدا اختصاص داشت، قدري حتي به صورت گذرا، مطالعه مي كرديد).

زياده جسارت است…