بهار
نویسنده : ابوالفضل درخشنده - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
 

بهار فصل زنده شدن و زندگيست.

بياييدبرای هم دعا کنيم که در اين فصل زندگی، زندگی جديدی را آغاز کنيم.
    بياييدبرای هم دعا کنيم تا از گذشته عبرت بگيريم برای ساختن فردايی سراسر شور و نشاط.
  بياييدبرای هم دعا کنيم که عاشقی را در همه مراحل زندگی خود سرلوحه اعمالمان قرار دهيم و تنها رضای معشوق را بطلبيم.
  بياييد برای هم دعا کنيم که درختی باشيم سبز و با سايه سار گسترده، تا اگر کسی از شدّت آفتاب سوزان زندگی نیاز به قدری استراحت و تجدید قوا داشت ، در سایه ما قدری بیاساید و نشاط و شادمانی گیرد.
    بیایید برای هم دعا کنیم که درختی باشیم پر ثمر ، که همه را از میوه های معرفت خود، بهره مند سازیم.
بیایید برای هم دعا کنیم که درختی باشیم که حتی پس از خشک شدن ، از هیزمهایمان کلبه های تاریک و سرد، روشنایی و گرما بیابند.
بیایید برای هم دعا کنیم که در سال جدید دیگر سیّد ها خون دل نخورند!
بياييد برای هم دعا کنيم که دعا کردن از يادمان نرود.
بياييد برای هم دعا کنيم...

-------------------------------------------------------------------------------

و اما ...

از اينکه توفيق نگارش در وبلاگ دير به دير نصيب حقير می گردد، از تمام سروران گرامی پوزش می طلبم.شايد دليل عمده اين امر سلب سعادت ،و همينطور در گير شدن به نگارش جلد چهارم کتاب مجموعه داستانهای تخريبچی دوران باشد.

نام جلد جديد ( قرارمون ساعت عشق است) ، که به فضل الهی در سال جديد چاپ می شود.

نوروز پيروز ، و ايام به کام ...