سخنی با سيّد ، و از سيّد!
نویسنده : ابوالفضل درخشنده - ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٦
 
سيّد جان در تشيع پيکر مطهرت خيلی ها آمدند؛ همه آنهائی که افکار تو را مانع رشد کذايی خود می دانستند هم ،آمده بودند!
حتماٌ می دانی که همه از خوبی هايت تعريف می کردند! مثل اينکه مرده پرستی ما تمامی ندارد!
تا ديروز که در جسم خاکی بودی، دريغ از يک همراهی ؛ ولی امروز اکثر آقايان می خواستند از نمد جنازه ات، برای خود کلاهی درست کنند!
به هر حال خصلت ما ها جنازه پرستی شده؛ ای کاش فرهنگ جنازه ها را درک می کرديم!
در اين زمانه همراه پيکرهای مطهر شهدا، ظاهراٌ قرار است فرهنگ آنها نيز دفن شود! فرهنگ عشق، ايثار، مبارزه با منفعت طلبی، و عشق بازی واقعی بدون آنکه منفعتی خواسته باشی، و ...

در ايــن زمــانــه بی هـای و هـوی لال پـــرســت
خــوشــا بــه حــال کلاغان قيل وقــال پــرســت
چــگــونــه شــرح دهــم لـحظـه لــحظـه خــود را
بـــــرای ايـــن هــمــه نــابــاور خـــيــال پــرســت
در مــيــان ايــن هــمــه مــــزدور دنـــيـــا طـــلـب
چگونه شرح دهم حال عاشقان معشوق پرست
هــنــوز زنـــده ام و زنــده بــودنــم خـاری اســت
بـــــه چــــشـم تــــنگ مــــردم زوال پــــرســـت
رســــيدم به کـمالی کـــه جـز ان الحق نيسـت
کــــم اســت دار بــرای من کـــمــال پــــرســت
------------------------------------------------

البته بلا نصبت دوستان محترم!
شعر از :....