سو ء استفاده از جبهه!
نویسنده : ابوالفضل درخشنده - ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱۱/۱٦
 
سيّد می گويد: تنها يکبار از اينکه توفيق حضور در جبهه را داشته، سوءاستفاده کرده است!وآن هم مربوط می شود به زمانی که به دلیل دست بردن درشناسنامه اش، متهم به جعل در اسناد دولتی میگردد.
وی اضافه می کند: دادگاه بدوی او را به ۳ ماه زندان محکوم میکند؛ و سیّد برای آنکه ۳ ماه از محیط عاشقانه جبهه دور نماند ، در دادگاه تجدیدنظر مجبور می شود تا دلیل جعل و دستکاری شناسنامه اش را توضیح دهد، که در نهایت از اتهام وارده تبرئه می گردد.
ولی سیّد هنوز وقتی که به یاد آن خاطره می افتد، از اینکه مجبور شده تا عشق بازی خود با معشوق را دستمایه تبرئه شدن خود کند، از معشوق شرمنده است! و این را تلخ ترین خاطره عمر خود می داند!

گــر مــقام خوشــــدلی ميخواهی از دور سپهر
شام در مســــتی سحر در نعره مستانه باش
گــــر شبی در خانه جــانانه مــهمانــت کنند
گول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش
----------------------------------------
شعر از:ميرزا عباس فروغی بسطامی