وقتي زورگويان جهاني ، آلزايمر مي گيرند !
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٤  کلمات کلیدی:

بسمه تعالي

اين روزها مدعيان ابر قدرتي اين دنياي خاكي  بعلت خواست ملي ملت ايران مبني بر دسترسي به دانش صلح آميز هسته اي ، آنچنان ملت بزرگ ايران اسلامي را از شوراي امنيت سازمان ملل و احتمال تحريم هاي سياسي ، اقتصادي و حتي حملة نظامي مي ترسانند كه انگار فراموش كرده اند تمام اين تهديد ها را در زماني نه چندان دور عمل كرده اند ! و اين ملت مظلوم سياهي تهديد هاي آنان را با پوست و استخوان درك كرده ، و اكنون نه به آن تهديد ها بيگانه است و نه خوفي از آن دارد .

قلدران جهاني فراموش كرده اند چه دولتهايي رژيم صدام را تجهيز و تحريك به حمله به ايران كرد ! و

اما ما فراموش نكرده ايم !

ما تحريم اقتصادي را در اوج جنگ با دشمن تا دندان مسلح عراق را فراموش نكرده ايم كه براي تهيه يك داروي ساده ، يا شير خشك براي نوزادانمان با چه محدوديتهايي روبرو بوديم . حال بماند براي تهيه سلاح دفاعي چه رنجي مي كشيديم . در حالي كه رژيم متجاوز عراق ، پيشرفته ترين سلاح ها را بصورت مجاني دريافت مي كرد ، چه رسد به امكانات رفاهي ! 

ما كمك هاي تسليحاتي مدعيان دفاع از حقوق بشر را به دولت متجاوز عراق صدامي براي قتل و عام مردم بي گناه فراموش نكرده ايم .

ما تجهيزات و تكنولوژي ساخت بمب هاي شيميايي اهدايي دولت آلمان را به صدام فراموش نكرده ايم كه هنوز هم يادگارهايمان هر روز جلوي چشمانمان پر پر مي شوند .

ما تركش و قدرت انفجار توپ هاي 110 فرانسوي اهدايي به صدام را فراموش نكرده ايم .

ما موشك هاي دور برد اهدايي دولت شوروي سابق به دولت صدام را كه خواهران و برادران بي گناه ما را در شهر ها به خاك و خون مي كشيد ، فراموش نكرده ايم .

ما سلاح هاي سري ناتو را در دستان سربازان عراقي فراموش نكرده ايم .

ما وحشيگري امريكايي ها را در حمله به هواپيماي مسافربري فراموش نكرده ايم .

ما هدف قرار گرفتن سكوهاي نفتي و شريان هاي اقتصادي كشورمان را توسط امريكايي ها كه براي كمك به ارتش در حال شكست عراق صورت گرفت را فراموش نكرده ايم .

ما فراموش نكرده ايم صدام مست از دلارهاي نفتي شيوخ منطقه ، چه جنايتهايي در خرمشهر ، هويزه ، بستان ، و، مرتكب شد .

ما فراموش نكرده ايم سازمان ملل در اوج مظلوميت ملت عزيزمان ، جانب متجاوز را گرفت و حداقل در جنايتهاي ارتش عراق سكوت كرد ( زيرا شما ابر قدرتها اين را مي خواستيد ).

ما فراموش نكرده ايم كه تك و تنها هشت سال با دستاني خالي ولي با پوست و استخوانمان در مقابل همه شما از ناموس كشورمان دفاع كرديم و آرزوي اشغال يك وجب از خاك گرانقدر مان را بر دلهايتان گذاشتيم .

ما فراموش نكرده ايم

اما ظاهراً شما فراموش كرده ايد ! كه باز هم اين ملت بزرگ را تهديد به كارهايي مي كنيد كه ظرف 27 سال گذشته تا جايي كه توان داشته ايد بر عليه اين مردم بزرگ بارها مرتكب شده ايد .

شما فراموش كرده ايد كه در اين كشور هنوز ميليون ها عاشق شهادت و وصال معشوق در انتظار لحظة وصال ، لحظه شماري مي كنند . نه تنها در ايران بلكه در كل عالم هستي از اينگونه افراد بسيارند .

 شما فراموش كرده ايد اين ملت ، خو د ساخته تر از آن است كه بتوانيد با جبر رو زور آنان را وادار به تسليم نماييد .

اين ملت نياز به سلاح هاي هسته اي براي حفظ بقايش به مانند كشور هاي شما ندارد . زيرا هر كدام از افراد اين جماعت اسلامي در سر تا سر جهان هستي ، خود بمب اتم متحركي هستند كه منتظر فرمان ولي نعمتشان براي خراب كردن دنياي پوشاليتان هستند .

جان كلام  طبق فرمايش امام و مقتدايمان خميني كبير (رٌه) : اگر دنيا ما را محاصرة اقتصادي كند ، فرزند رمضانيم و مولايمان علي (ع) . و اگر محاصرة نظاميمان كنيد فرزند محرميم و مولايمان حسين (ع) .

ما منتظر حماقت شما هستيم تا زرادخانة‌اتمي اعتقادي امت اسلامي را دگر باره نشانتان دهيم تا ديگر حماسة هشت سال دفاع جانانة ملت مارا در مقابل تمام امكاناتتان فراموش نكنيد .

دواي درد بيماري آلزايمر شما در دستان ماست

 


 
محرم
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٤  کلمات کلیدی:

 

تا محرم  مي رسد  دل  يادِ   جبهه مي كند

از براي يارانِ شهيدش بي قراري  مي كند

خاكِ سـنـگر كـربـلا را نـزديـك مي كند

كــربـلا را  در ذهـن  مـجـســم مي كند

يـادِ جــبــهـه  دل  را  هـوايـي مي كند

شـطِ فـرات و عـباس را تداعي مي كند

من نگويم كربلا در جبهه هاست

تـنها اجرشان با شهيدِ كربلاست

سنگر عشقي گر به پا بود در جبهه ها

اين همه بود از اعجاز شهيد کربلا

من نگويم شهداي جبهه ها

بود همسنگِ شهداي كربلا

حـرفِ  مـن حـرفِ دل  است

شهيدِ جبهه از خونِ دل است

گر كه سرخي خون هنوزم باقي است

گر که خون بر شمشير ساقی است

اين هـمه از اعـجازِ كربلاست

از خونِ حسينِ(ع) سر جداست

گر بسيجي در جبهه در تاب و تب است

ديـده عباس(س) در شط  تشنه  لب است

گر كه فريادِ حسين(ع)هل من ناصر است

ايـن زمـان لـبـيك به رهبر واجب است

دريغا از غفلتِ آن كوفيان

مرحبا به غيرتِ بسيجيان

وقتي عباس رجز خواند در شطِ فرات

بسيجی تشنه لب گرديد فدات

اين زمان وقتِ اقتداء بر زيـنب است

شرح عاشقيِ شهداي تشنه لب است

اين زمان عشق را حاشا  كرده اند

خدمت را در قدرت معنا كرده اند

ايـن زمـان بــازم دلـم در كـربـلاست

اين قلم مشتاقِ نوشتن از جبهه هاست

اين زمـان عـشـق را به غارت برده اند

فوتباليست را الگوي شجاعت كرده اند

سـاقي ‌! قـدري ميٌِ مرگم بده

بيش از اين در دنيا زجرم نده

اي قلم محض خدا آرام باش

تـو از زجـرِ دلـم آگـاه  باش

مي نويـسم دردِ پنهانم كنون

از همان عاشقانِ دشتِ جنون

***

يا حسين(ع)آغاز كردم اين سخن

تـا بـگـويـم از عـشـقـي كـهن

000

 

و اما سخن خودم :

اين روزها بدجوری درگير نوشتن آخرين قسمت کتاب مجموعه داستانهای تخريبچی دوران هستم .

اگر خدا بخواهد و با دعای شما سروران گرامی تا اول فروردين سال ۸۵ چاپ و منتشر می شود.

طبق معمول هميشه از اينکه دير به دير توفيق نگارش نصيبم می گردد پوزش می خواهم.

ايام به کام